Termeni şi condiţii

Termeni generali
Termenii si conditiile de utilizare a site-ului (denumite in continuare “Termeni si Conditii”) stabilesc care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.infoturism-moldova.ro (denumit in continuare “Site ” si/sau “infoturism-moldova.ro”) ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului (denumite in continuare “Serviciile Infoturism-moldova.ro”) si are valoarea unei conventii incheiate intre Asociatia Infoturism, in calitatea sa de detinator si administrator al Site-ului si de furnizor al Serviciilor Infoturism-moldova.ro, si orice persoana care viziteaza ori acceseaza Site-ul sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciile Infoturism-moldova.ro (denumita in continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestea atrage obligatia persoanei respective de a inceta de indata accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acestea si/sau utilizarea Serviciilor Infoturism-moldova.ro, precum si a oricarui component al acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea.

Materialele si informatiile accesibile prin intermediul Site-ului
Continutul, design-ul, elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si/sau catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc,) apartin Asociatiei Infoturism si reprezinta Continutul Site-ului. Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale prin afisare pe ecranul unui computer personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afisare a unei pagini web si/sau prin imprimare/descarcare, in scop personal si necomercial, a anumitor documente sau informatii explicit desemnate in acest scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective. Orice utilizare a Continutului Site-ului de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Asociatiei Infoturism si in conditiile stabilite in mod exclusiv de catre Asociatia Infoturism. Astfel este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata, facuta pe un site de internet sau in orice alta parte, a Continutului Site-ului sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal si necomercial. Asociatia Infoturism isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a Continutului Site-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute la adresa: Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr.3-5, Office Building, camera RA , parter, Sect 2, sau prin e-mail la adresa office@asociatiainfoturism.ro. Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor precum si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in nici un mod raspunderea Asociației Infoturism, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Limitarea raspunderii
Asociatia Infoturism nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul de pe Site, pentru continutul oferit de partenerii sai sau de Utilizatorii Site-ului. Asociatia Infoturism va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil. Cu toate acestea, Asociatia Infoturism nu este responsabila pentru inadvertente, erori sau omisiuni in cadrul informatiilor furnizate de catre partenerii comerciali ai Asociatiei Infoturism si/sau de catre Utilizatori precum si pentru corectitudinea si exactitatea acestor informatii. In mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere pe Asociatia Infoturism pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a Site-ului. Pentru caz de forta majora, Asociatia Infoturism si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Asociatiei Infoturism, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc. Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure pe Asociatia Infoturism si/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea serviciilor Infoturism-moldova.ro sau orice alt aspect relationat Serviciilor Infoturism-moldova.ro.

Modificarea Termenilor si Conditiilor
Asociatia Infoturism are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligata sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin si neconditionat de catre Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site sau de Serviciile Infoturism-moldova.ro ori prin accesarea Site-ului, intervenita oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si/sau utilizarea in orice mod a Serviciilor Infoturism-moldova.ro.

Legea aplicabila. Litigii
Drepturile si obligatiile Utilizatorilor Site-ului si ale Asociatiei Infoturism, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Bucuresti.

 

Newsletter

Loading...Loading...