Despre Proiect

Asociaţia Infoturism anunţă lansarea proiectului „Promovare online şi offline a obiectivelor naturale şi antropice cu potenţial turistic major, zona Nord-Est”, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.3. – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice, care a avut loc în cadrul conferinţei de presă, din data de 24 februarie 2011.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea cu impact naţional a potenţialului turistic al produselor mai puţin cunoscute specifice Regiunii Nord-Est, creşterea atractivităţii turistice a Regiunii Nord-Est, a ofertei turistice şi a investiţiilor, asigurând baza de informare necesară pentru atragerea şi orientarea turistilor.

Se vizează promovarea cu impact national a unor resurse turistice specifice ale Regiunii Nord-Est, componente ale mediului natural şi antropic, anume obiective turistice de mare potenţial care în acest moment sunt insuficient cunoscute şi promovate.

Scopul proiectului este de a contribui major la dezvoltarea şi consolidarea turismului intern. Prin acest proiect se doreşte creşterea contribuţiei sectorului turistic la economia Regiunii Nord-Est, prin dezvoltarea şi consolidarea turismului intern către Regiunea Nord-Est.

Principalele obiective specifice ale acestui proiect sunt:
• Promovarea cu impact naţional a resurselor turistice enumerate mai sus, către:
o cel puţin 500 agenţii de turism membre ANAT;
o cel puţin 1.000 vizitatori unici zilnic via internet;
• Creşterea cu peste 15% a numărului de turişti în zona obiectivelor promovate faţă de anul 2009;
• Dezvoltarea şi consolidarea interesului turiştilor interni şi internaţionali faţă de resursele turistice promovate din regiunea Nord-Est;
• Creşterea turismului ca volum, diversitate şi arie, în zona produselor promovate;
• Ridicarea nivelului de cunoaştere a resurselor turistice promovate din zona Regiunii Nord-Est;
• Creşterea gradului de informare a turiştilor asupra resurselor promovate;

Activităţile ce fac obiectul proiectului au ca scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice de promovare şi ridicarea acestora la standarde europene cu implicaţii pozitive asupra sectorului turistic:
• Realizarea unei baze de date extensive de informaţii text, audio şi video pentru fiecare resursă turistică promovată;
• asigurarea unei surse complete de informaţii turistice (“one stop shop”) prin intermediul portalului de informare turistică www.infoturism-moldova.ro;
• distribuirea de cataloage şi CD-uri de prezentare a resurselor turistice promovate către cel puţin 500 agenţii turistice la nivel naţional;
• participare la târguri de turism pentru a promova resursele turistice;
• atragerea unei varietăţi mai mari de segmente de turişti prin intermediul portalului de informare turistică www.infoturism-moldova.ro;
• creşterea vizibilităţii resurselor promovate şi implicit a Regiunii Nord-Est la nivel naţional prin intermediul portalului de informare turistică; a inserţiilor în reviste de specialitate, promovare în cadrul a două târguri de turism, prin catalog şi CD-uri de prezentare.

Valoarea totală a proiectului este de 1.003.898,64 lei;
Valoarea totală eligibilă este de 735.422,42 lei;
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 625.109,06 lei;
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 95.604,91lei;
Co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este de 14.708,45 lei.

Newsletter

Loading...Loading...